Документти камсыздоо жана коомчулук менен байланыш боюнча бөлүмү

Бөлүмдүн кызматкерлери

1 Бөлүм башчы Сооронбаева Г.
2 Башкы адис Акматалиева Ж.
3 Жететөөчү адис Кадырова Б.

Comments are closed