Укуктук камсыздоо жана кадрлар сектору

Сектордун кызматкерлери:

Сектор башчы Жантелиева Ж.
Башкы адис Аскалиева Г.

Comments are closed