Укуктук тартип, коопсуздук жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмү

Бөлүмдүн кызматкерлери:

1 Бөлүм башчы Мамаев Ө. А.
2 Башкы адис Кудайбергенова К.
3 Башкы адис Максутов А.
4 Жетектөөчү адис Насирдинов Ч.

Comments are closed